Počeli radovi i u Vrbniku

Bočina

U Vrbniku, na predjelu Bočina, postavljaju se male šahte odakle će svjetlovodni kabeli ići do kuće.

Cijevi su na tom području već postavljene, tako da neće biti večeg kopanja po ulicama.

Naknadno, nakon postavljanja distribucijskih (DČ) i lokalnih pristupnih čvorova (LPČ), postaviti če se svjetlovodni kabeli.