O svjetlovodnim mrežama

Tehničke osobine svjetlovodnih mreža i njihove koristi za društvo opisane su u video materijalima dostupnim na ovoj stranici.

Mreža nadležnih ureda za širokopojasnost (engl. Broadband Competence Office – BCO) okuplja javna tijela u EU-u zadužena za uvođenje širokopojasnog pristupa, s ciljem razmjene znanja i dobre prakse. BCO redovito objavljuje edukativne materijale vezane uz uvođenje širokopojasnog pristupa, kao i primjere dobre prakse u EU-u. U Republici Hrvatskoj ulogu nadležnog ureda za širokopojasnost ima Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Svjetlovodne mreže (FTTH Council Europe pezentacija, engleski)

Svjetlovodne mreže (Dansk Energi/NNTV prezentacija, engleski)

Okvirni nacionalni program (ONP) (HAKOM, prezentacija, hrvatski)

Povezivost za obrazovanje (BCO prezentacija, engleski)

Povezivost kao pokretač poduzetništva (BCO prezentacija, engleski)

Energetska učinkovitost FTTH mreža (BCO prezentacija, engleski)