Privatnost podataka

Grad Krk kao voditelj obrade, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) prikuplja nužan skup osobnih podataka vlasnika objekata u svrhu iskazivanja interesa i prikupljanja suglasnosti za izvedbu priključka svjetlovodne mreže u Projektu izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, u skladu sa službenim ovlastima iz članka 6.1.(e). Opće uredbe o zaštiti podataka i zadržava ih trajno u skladu s rokovima postupanja s arhivskom građom. U svrhu izvedbe priključka svjetlovodne mreže Grad Krk zadržava legitimni interes kontaktirati vas ili proslijediti vaše kontaktne podatke projektantima i izvođačima priključka svjetlovodne mreže na vašem objektu.

U svakom trenutku imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, izmjene i brisanje istih, podnošenje prigovora na takvu obradu osobnih podataka i ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Zahtjeve za besplatnim ostvarivanjem vaših prava možete dostaviti Službeniku za zaštitu podataka Grada Krka putem e-maila na grad-krk@grad-krk.hr ili poštom na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, kojom prilikom Grad Krk zadržava pravo provjeriti identitet pošiljatelja, a ispunjenje zahtjeva osigurat će u najkraćim rokovima, a najkasnije u roku od mjesec dana. Kao vlasnik/vlasnici objekta/stana/prostora navedeni pod 2, dajem/dajemo suglasnost Gradu Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, kao nositelju Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, za izvedbu priključka svjetlovodne mreže na objektu/stanu/prostoru na adresi.