Što je svjetlovodna mreža i 10 razloga za korištenje svjetlovodne mreže

Svjetlovodna mreža je suvremena komunikacijska mreža koja pruža gotovo neograničene kapacitete prijenosa podataka, reda veličine od nekoliko stotina megabita u sekundi (Mbit/s), do nekoliko stotina ili tisuća gigabita u sekundi (Gbit/s).

Deset razloga za korištenje svjetlovodne mreže:

  1. Svjetlovodna mreža ispunjava suvremene komunikacijske potrebe u kućanstvima, i kod poslovnih i javnih korisnika. Brzi pristup internetu, video pozivi i sastanci, dijeljenje velikih količina podataka, praćenje televizijskih i video sadržaja – glavne su usluge koje se mogu pružati preko svjetlovodnih mreža bez ograničenja.
  2. Svjetlovodna mreža je komunikacijska infrastruktura budućnosti. Početne kapacitete od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s) za svakog krajnjeg korisnika spojenog na svjetlovodnu mrežu moguće je povećavati kako rastu komunikacijske potrebe krajnjeg korisnika, bez potrebe za zamjenom ili nadogradnjom svjetlovodnih niti i kabela, kao osnovnih infrastrukturnih elemenata svjetlovodne mreže. U bliskoj budućnosti svjetlovodne mreže podržavat će brzine od nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) po svakom krajnjem korisniku, a kasnije i brzine reda veličine terabita po sekundi (Tbit/s).
  3. Svjetlovodna mreža troši i do pet puta manje električne energije od starih telefonskih mreža temeljenih na metalnim (bakrenim) vodičima. Zbog toga se izgradnjom svjetlovodnih mreža i napuštanjem starih telefonskih mreža, daje izravan doprinos smanjenju potrošnje energije i očuvanju okoliša.
  4. Svjetlovodna mreža izgrađena projektom bit će tzv. otvorena mreža, dostupna svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima. Svaki krajnji korisnik moći će jednostavno birati operatora maloprodajnih usluga, prema svojim željama i potrebama. Time se povećava tržišno natjecanje između operatora, na dobrobit krajnjih korisnika kojima se povećava kvaliteta isporučenih usluga uz smanjenje prosječnih maloprodajnih cijena usluga.
  5. Svjetlovodna mreža izgrađena projektom trajno će ostati u vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, odnosno svih građana otoka Krka. Time lokalna zajednica zadržava punu kontrolu nad ključnom komunikacijskom infrastrukturom 21. stoljeća koja ima presudni utjecaj na daljnji gospodarski i društveni razvoj otoka.
  6. Svjetlovodna mreža stvara preduvjete za jednoliki društveni i gospodarski razvoj svih dijelova otoka. Bez obzira da li je krajnji korisnik u manjem ili većem otočnom naselju, jednake su mogućnosti pristupa globalnom umreženom digitalnom svijetu iz svih dijelova otoka. Također, mogućnosti pristupa iz svih dijelova otoka jednake su kao i u veliki gradskim središtima, poput Rijeke ili Zagreba.
  7. Svjetlovodna mreža ključan je infrastrukturni preduvjet i za daljnji razvoj turizma. Jedino svjetlovodna mreža može učinkovito zadovoljiti komunikacijske potrebe velikog broja turista koji borave na otoku i time osigurati kvalitetnu turističku ponudu.
  8. Svjetlovodna mreža omogućava tzv. digitalno intenzivno poslovanje. U današnje vrijeme svaki gospodarski subjekt, uključujući i poljoprivrednike, ne može održivo poslovati i razvijati poslovanje bez kvalitetnog i pouzdanog pristupa internetu. Osim toga, dostupnost svjetlovodne mreže čini otok Krk privlačnim i za tzv. digitalne nomade, koji svoj posao mogu obavljati iz bilo kojeg mjesta u kojem postoji kvalitetna internetska veza.
  9. Svjetlovodna mreža na otoku dodatno će povećati učinkovitost funkcioniranja sustava javne uprave i približiti ga građanima. Svjetlovodna mreža omogućit će i bolje upravljanje različitim komunalnim sustavima na otoku, poput vodoopskrbe, odvodnje, javne rasvjete i prometa.
  10. Svjetlovodna mreža na otoku Krku pozicionira čitav otok u skupinu digitalno najrazvijenijih dijelova Republike Hrvatske i Europske unije.