POČELI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

kopanje mini rova frezom

Početkom veljače započeli su radovi na području Općine Malinska-Dubašnica.

Trenutno se radi u naselju Kremenići.

Prilog