Kakve su to otvorene svjetlovodne mreže?

Otvorene svjetlovodne mreže su mreže dostupne svim operatorima i pružateljima maloprodajnih komunikacijskih usluga pod jednakim uvjetima. Upravitelj otvorene svjetlovodne mreže ne pruža maloprodajne komunikacijske usluge krajnjim korisnicima, već je samo odgovoran za upravljanje i održavanje svjetlovodne mreže. Krajnji korisnik, u skladu sa svojim potrebama i preferencijama, odabire operatora ili pružatelja maloprodajne komunikacijske usluge s kojim sklapa pretplatnički (korisnički) ugovor. Interes upravitelja svjetlovodne mreže je da privuče što veći broj operatora i pružatelja maloprodajnih komunikacijskih usluga koji će nuditi svoje usluge putem otvorene svjetlovodne mreže, kako bi krajnji korisnici imali što bolju ponudu usluga. S povećanjem broja operatora i pružatelja maloprodajnih usluga, povećava se kvaliteta i smanjuju prosječne maloprodajne cijene usluga, a krajnji korisnici mogu jednostavno mijenjati operatora ili pružatelja usluge. Iako su dosta zastupljene u EU-u, otvorene svjetlovodne mreže relativno su novi tržišni koncept u Republici Hrvatskoj. No, očekuje se da će se njihova zastupljenost u Republici Hrvatskoj povećati u idućim godinama.

I svjetlovodna mreža koja će biti izgrađena kroz projekt bit će otvorena svjetlovodna mreža kojom će upravljati trgovačko društvo "Smart island Krk d.o.o.“.