Jesu li svjetlovodne mreže osjetljive na atmosferska pražnjenja tijekom nevremena?

Ne, svjetlovodne mreže nisu osjetljive na atmosferska električna pražnjenja koja nastaju tijekom nevremena, za razliku od starih telefonskih mreža. Ipak, važno je naglasiti da se svi elektronički uređaji u kućanstvima napajaju kroz električnu mrežu. Ovisno o izvedbi i kvaliteti električne mreže, krajnji korisnici i dalje trebaju voditi računa o zaštiti od atmosferskih pražnjenja koja mogu utjecati na električnu mrežu.