Počeli radovi i u Vrbniku

U Vrbniku, na predjelu Bočina, postavljaju se male šahte odakle će svjetlovodni kabeli ići do kuće.

Cijevi su na tom području već postavljene, tako da neće biti večeg kopanja po ulicama.

Naknadno, nakon postavljanja distribucijskih (DČ) i lokalnih pristupnih čvorova (LPČ), postaviti če se svjetlovodni kabeli.

Brzi internet do kraja 2023. i u Svetom Ivanu Dobrinjskom

Ovaj tjedan svjetlovodna mreža gradila se na području općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Punat i Baška.

Prvi lokalni pristupni čvorovi (LPČ), od kojih će se voditi svjetlovodne niti do svakog predviđenog objekata, ugledali su svjetlo dana i u Svetom Ivanu (KOBILINA).

Mreža se gradi uz maksimalno korištenje postoječih cijevi, položenih uz vodovod ili kanalizaciju, kako bi se prekopavanje prometnica svelo na minimum.