Održan informativni događaj u velikoj vijećnici Grada Krka