Brzi internet do kraja 2023. i u Svetom Ivanu Dobrinjskom

Sveti Ivan

Ovaj tjedan svjetlovodna mreža gradila se na području općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Punat i Baška.

Prvi lokalni pristupni čvorovi (LPČ), od kojih će se voditi svjetlovodne niti do svakog predviđenog objekata, ugledali su svjetlo dana i u Svetom Ivanu (KOBILINA).

Mreža se gradi uz maksimalno korištenje postoječih cijevi, položenih uz vodovod ili kanalizaciju, kako bi se prekopavanje prometnica svelo na minimum.