SAFU - prva terenska kontrola

Baška, DČ Kralja Tomislava

Dana 27. lipnja 2023. SAFU je obavio prvu terensku kontrolu realizacije projekta.

Nisu ustanovljene nikakve primjedbe.