Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
401 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 33 Ne
402 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 35 Ne
403 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 36 Ne
404 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 37 Ne
405 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 38 Ne
406 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 39 Ne
407 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 40 Ne
408 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 41 Ne
409 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 42 Ne
410 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 43 Ne
411 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 44 Ne
412 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 45 Ne
413 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 46 Ne
414 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 47 Ne
415 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 48 Ne
416 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 49 Ne
417 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 50 Ne
418 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 51 Ne
419 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 53 Ne
420 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 55 Ne
421 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 57 Ne
422 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 58 Ne
423 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 60 Ne
424 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 61 Ne
425 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 62 Ne
426 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 62A Da
427 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 63 Ne
428 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 64 Ne
429 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 65 Ne
430 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 66 Ne
431 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 66A Ne
432 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 67 Ne
433 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 68 Ne
434 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 69 Ne
435 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 70 Ne
436 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 71 Ne
437 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 72 Ne
438 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 73 Ne
439 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 74 Ne
440 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 75 Ne
441 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 76 Ne
442 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 77 Ne
443 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 78 Ne
444 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 79 Ne
445 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 80 Ne
446 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 81 Ne
447 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 82 Ne
448 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 83 Ne
449 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 84 Ne
450 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 86 Ne
451 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 87 Ne
452 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 88 Ne
453 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 89 Ne
454 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 90 Ne
455 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 91 Ne
456 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 92 Ne
457 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 93 Ne
458 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 93A Ne
459 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 94 Ne
460 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 96 Ne
461 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 98 Ne
462 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 99 Ne
463 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 100 Ne
464 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 102 Ne
465 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 103 Ne
466 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 104 Ne
467 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 105 Ne
468 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 107 Ne
469 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 108 Ne
470 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 109 Ne
471 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 110 Ne
472 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 111A Ne
473 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 111B Ne
474 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 112 Ne
475 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 113 Ne
476 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 114 Ne
477 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 115 Ne
478 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 116 Ne
479 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 117 Ne
480 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 117A Ne
481 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 118 Ne
482 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 119 Ne
483 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 120 Ne
484 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 121 Ne
485 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 122 Ne
486 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 123 Ne
487 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 123A Ne
488 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 123B Ne
489 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 123C Ne
490 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 124 Da
491 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 125 Ne
492 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 126 Ne
493 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 127 Ne
494 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 127A Ne
495 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 128 Ne
496 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 129 Ne
497 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 130 Ne
498 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 131 Ne
499 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 132 Ne
500 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 132A Ne