Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
201 BAŠKA Baška GORINKA 12 Ne
202 BAŠKA Baška GORINKA 13 Ne
203 BAŠKA Baška GORINKA 14 Ne
204 BAŠKA Baška GORINKA 15 Ne
205 BAŠKA Baška GORINKA 16 Ne
206 BAŠKA Baška GORINKA 17 Ne
207 BAŠKA Baška GORINKA 18 Ne
208 BAŠKA Baška GORINKA 19 Ne
209 BAŠKA Baška GORINKA 20 Ne
210 BAŠKA Baška GORINKA 21 Ne
211 BAŠKA Baška GORINKA 22 Ne
212 BAŠKA Baška GORINKA 23 Ne
213 BAŠKA Baška GORINKA 24 Ne
214 BAŠKA Baška GORINKA 25 Ne
215 BAŠKA Baška GORINKA 26 Ne
216 BAŠKA Baška GORINKA 27 Ne
217 BAŠKA Baška GORINKA 28 Ne
218 BAŠKA Baška GORINKA 29 Ne
219 BAŠKA Baška GORINKA 30 Ne
220 BAŠKA Baška GORINKA 31 Ne
221 BAŠKA Baška GORINKA 32 Ne
222 BAŠKA Baška GORINKA 33 Ne
223 BAŠKA Baška GORINKA 34 Ne
224 BAŠKA Baška GORINKA 35 Ne
225 BAŠKA Baška GORINKA 36 Ne
226 BAŠKA Baška GORINKA 37 Ne
227 BAŠKA Baška GORINKA 37A Ne
228 BAŠKA Baška GORINKA 38 Ne
229 BAŠKA Baška GORINKA 39 Ne
230 BAŠKA Baška GORINKA 39A Ne
231 BAŠKA Baška GORINKA 40 Ne
232 BAŠKA Baška GORINKA 40A Ne
233 BAŠKA Baška GORINKA 41 Ne
234 BAŠKA Baška GORINKA 42 Ne
235 BAŠKA Baška GORINKA 43 Ne
236 BAŠKA Baška GORINKA 44 Ne
237 BAŠKA Baška GORINKA 45 Ne
238 BAŠKA Baška GORINKA 47 Ne
239 BAŠKA Baška GORINKA 47A Ne
240 BAŠKA Baška GORINKA 47B Da
241 BAŠKA Baška GORINKA 49 Ne
242 BAŠKA Baška GORINKA 51 Ne
243 BAŠKA Baška GORINKA 52 Da
244 BAŠKA Baška GORINKA 53 Ne
245 BAŠKA Baška GORINKA 54 Ne
246 BAŠKA Baška GORINKA 55 Ne
247 BAŠKA Baška GORINKA 57 Ne
248 BAŠKA Baška GORINKA 59 Ne
249 BAŠKA Baška GORINKA 61 Ne
250 BAŠKA Baška GORINKA 61A Ne
251 BAŠKA Baška GORINKA 61B Ne
252 BAŠKA Baška GORINKA 63 Ne
253 BAŠKA Baška GORINKA 65 Ne
254 BAŠKA Baška GORINKA 67 Ne
255 BAŠKA Baška GORINKA 69 Ne
256 BAŠKA Baška GORINKA 71 Ne
257 BAŠKA Baška GORINKA 73 Ne
258 BAŠKA Baška GORINKA 75 Ne
259 BAŠKA Baška GORINKA 77 Ne
260 BAŠKA Baška GORINKA 79 Ne
261 BAŠKA Baška GORINKA 79A Ne
262 BAŠKA Baška GORINKA 81 Ne
263 BAŠKA Baška GORINKA 81A Ne
264 BAŠKA Baška GORINKA 83 Ne
265 BAŠKA Baška GORINKA 89 Ne
266 BAŠKA Baška GORINKA 89A Ne
267 BAŠKA Baška GORINKA 91 Ne
268 BAŠKA Baška GORINKA 93 Ne
269 BAŠKA Baška GORINKA 93A Ne
270 BAŠKA Baška GORINKA 95 Ne
271 BAŠKA Baška GORINKA 95A Ne
272 BAŠKA Baška GORINKA 95B Ne
273 BAŠKA Baška GORINKA 97 Ne
274 BAŠKA Baška GORINKA 98 Ne
275 BAŠKA Baška GORINKA 99 Ne
276 BAŠKA Baška GORINKA 99A Ne
277 BAŠKA Baška GRUH 1 Ne
278 BAŠKA Baška GRUH 2 Ne
279 BAŠKA Baška GRUH 2A Ne
280 BAŠKA Baška GRUH 2B Ne
281 BAŠKA Baška GRUH 3 Ne
282 BAŠKA Baška GRUH 4 Ne
283 BAŠKA Baška GRUH 5 Ne
284 BAŠKA Baška GRUH 7 Ne
285 BAŠKA Baška GRUH 8 Ne
286 BAŠKA Baška GRUH 9 Ne
287 BAŠKA Baška GRUH 10 Ne
288 BAŠKA Baška GRUH 14 Ne
289 BAŠKA Baška GRUH 15 Ne
290 BAŠKA Baška GRUH 16 Ne
291 BAŠKA Baška GRUH 17 Ne
292 BAŠKA Baška GRUH 18 Ne
293 BAŠKA Baška GRUH 20 Ne
294 BAŠKA Baška GRUH 22 Ne
295 BAŠKA Baška GRUH 24 Ne
296 BAŠKA Baška GRUH 24A Ne
297 BAŠKA Baška GRUH 26 Ne
298 BAŠKA Baška GRUH 28 Ne
299 BAŠKA Baška GRUH 30 Ne
300 BAŠKA Baška GRUH 32 Ne