Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
17601 VRBNIK Vrbnik ZGRIBNICA 2 Ne
17602 VRBNIK Vrbnik ZGRIBNICA 4 Ne
17603 VRBNIK Vrbnik ZGRIBNICA 8 Ne