Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
1 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 1 Da
2 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 3 Da
3 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 5 Da
4 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 7 Da
5 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 9 Da
6 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 9A Da
7 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 11 Da
8 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 11A Da
9 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 15 Da
10 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 17 Da
11 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 17A Da
12 BAŠKA Baška ANTE STARČEVIĆA 19 Da
13 BAŠKA Baška BODULSKA 1 Da
14 BAŠKA Baška BODULSKA 2 Da
15 BAŠKA Baška BODULSKA 3 Da
16 BAŠKA Baška BODULSKA 4 Da
17 BAŠKA Baška BODULSKA 6 Da
18 BAŠKA Baška BODULSKA 8 Da
19 BAŠKA Baška BODULSKA 9 Da
20 BAŠKA Baška BODULSKA 10 Da
21 BAŠKA Baška BODULSKA 12 Da
22 BAŠKA Baška BODULSKA 13 Da
23 BAŠKA Baška CRESKA 1 Da
24 BAŠKA Baška CRESKA 2 Da
25 BAŠKA Baška CRESKA 3 Da
26 BAŠKA Baška CRESKA 3A Da
27 BAŠKA Baška CRESKA 3B Da
28 BAŠKA Baška CRESKA 3C Da
29 BAŠKA Baška CRESKA 4 Da
30 BAŠKA Baška CRESKA 5 Da
31 BAŠKA Baška CRESKA 7 Da
32 BAŠKA Baška CRESKA 7A Da
33 BAŠKA Baška CRESKA 9 Da
34 BAŠKA Baška CRESKA 9A Da
35 BAŠKA Baška CRESKA 11 Da
36 BAŠKA Baška CRESKA 12 Da
37 BAŠKA Baška CRESKA 16 Da
38 BAŠKA Baška DITRIS 2 Ne
39 BAŠKA Baška DOL 1 Ne
40 BAŠKA Baška DOL 1A Ne
41 BAŠKA Baška DOL 2 Ne
42 BAŠKA Baška DOL 3 Ne
43 BAŠKA Baška DOL 4 Ne
44 BAŠKA Baška DOL 5 Ne
45 BAŠKA Baška DOL 6 Ne
46 BAŠKA Baška DOL 7 Ne
47 BAŠKA Baška DOL 8 Ne
48 BAŠKA Baška DOL 9 Ne
49 BAŠKA Baška DOL 10 Ne
50 BAŠKA Baška DOL 11 Ne
51 BAŠKA Baška DOL 12 Ne
52 BAŠKA Baška DOL 13 Ne
53 BAŠKA Baška DOL 14 Ne
54 BAŠKA Baška DOL 15 Ne
55 BAŠKA Baška DOL 16 Ne
56 BAŠKA Baška DOL 17 Ne
57 BAŠKA Baška DOL 18 Ne
58 BAŠKA Baška DOL 19 Ne
59 BAŠKA Baška DOL 19A Ne
60 BAŠKA Baška DOL 20 Ne
61 BAŠKA Baška DOL 21 Ne
62 BAŠKA Baška DOL 22 Ne
63 BAŠKA Baška DOL 23 Ne
64 BAŠKA Baška DOL 24 Ne
65 BAŠKA Baška DOL 25 Ne
66 BAŠKA Baška DOL 26 Ne
67 BAŠKA Baška DOL 27 Ne
68 BAŠKA Baška DOL 28 Ne
69 BAŠKA Baška DOL 29 Ne
70 BAŠKA Baška DOL 30 Ne
71 BAŠKA Baška DOL 31 Ne
72 BAŠKA Baška DOL 32 Ne
73 BAŠKA Baška DOL 33 Ne
74 BAŠKA Baška DOL 34 Ne
75 BAŠKA Baška DOL 36 Ne
76 BAŠKA Baška DOL 38 Ne
77 BAŠKA Baška DOL 41 Ne
78 BAŠKA Baška DOL 42 Ne
79 BAŠKA Baška DVORI NARCA 1 Ne
80 BAŠKA Baška DVORI NARCA 2 Ne
81 BAŠKA Baška DVORI NARCA 3 Ne
82 BAŠKA Baška DVORI NARCA 4 Ne
83 BAŠKA Baška DVORI NARCA 5 Ne
84 BAŠKA Baška DVORI NARCA 6 Ne
85 BAŠKA Baška DVORI NARCA 7 Ne
86 BAŠKA Baška DVORI NARCA 8 Ne
87 BAŠKA Baška DVORI NARCA 9 Ne
88 BAŠKA Baška DVORI NARCA 10 Ne
89 BAŠKA Baška DVORI NARCA 11 Ne
90 BAŠKA Baška DVORI NARCA 12 Ne
91 BAŠKA Baška DVORI NARCA 13 Ne
92 BAŠKA Baška DVORI NARCA 14 Ne
93 BAŠKA Baška DVORI NARCA 15 Ne
94 BAŠKA Baška DVORI NARCA 16 Ne
95 BAŠKA Baška DVORI NARCA 18 Ne
96 BAŠKA Baška DVORI NARCA 20 Ne
97 BAŠKA Baška DVORI NARCA 20A Ne
98 BAŠKA Baška DVORI NARCA 22 Ne
99 BAŠKA Baška DVORI NARCA 24 Ne
100 BAŠKA Baška DVORI NARCA 26 Ne