POP DOBRINJ

Montaža pop-a Dobrinj

Nakon testiranja kod isporučitelja, u petak 30. lipnja 2023. postavljen je na terenu, kod Dobrinja (Ogreni), kolokacijski čvor Dobrinj.