PONAVLJANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE U NGA BIJELIM PODRUČJIMA OTOKA KRKA

Pronalaženje partnera za projektiranje i građenje

29.9.2021. poništen je postupak nabave za projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka. Kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda čija vrijednost premašuje panirana sredstva za ovu nabavu, postupak nabave je poništen. Slijedom toga, pristupit će se pokretanju novog postupka nabave za projektiranje i građenje širokopojasne mreže kroz idućih 10 dana.