Provjerom dostupnosti pokazuje se da moja adresa trenutno nije u obuhvatu projekta. Kada će svjetlovodna mreža biti dostupna i na mojoj adresi?

Uvjetima dodjele bespovratnih potpora za izgradnju širokopojasnih mreža u financijskoj perspektivi EU fondova 2014.-2020., tijekom koje se provodi i ovaj projekt, određeno je da se bespovratne potpore mogu koristiti samo za izgradnju svjetlovodnih mreža do adresa na kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Ti uvjeti propisani su na razini Europske unije još 2013. kako bi se dodjela bespovratnih potpora za širokopojasne mreže primarno usmjerila u područja u kojima su dostupne brzine pristupa internetu vrlo niske, i kako bi se zaštitila ulaganja postojećih operatora. U međuvremenu su se potrebne brzine pristupa internetu povećale, i brzina od 100 Mbit/s je minimalna brzina koja bi trebala biti dostupna svim korisnicima. U novoj financijskoj perspektivi EU fondova 2021.-2027. planirana je dodjela bespovratnih potpora i za adrese na kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od minimalno 100 Mbit/s. Sve jedinice lokalne samouprave na otoku nastojat će u što kraćem roku, paralelno, ili nakon završetka provedbe ovog projekta, osigurati dostupnost svjetlovodne mreže za sve adrese na otoku.