ZAVRŠENI RADOVI U BAŠKI

Distribucijski čvor ZAROK

U Baški su završeni svi predviđeni radovi na izgradnji svjetlovodne mreže. U Distribucijskom čvoru Zarko spojene su sve niti, a sada slijede radovi u Batomlju.