Odabran nadzor na izgradnji širokopojasna mreža sljedeće generacije u bijelim zonama na otoku Krku

Odabrana topologija svjetlovodne mreže

Nakon provedene javne nabave, 7. studenog 2022. godine potpisan je ugovor s tvrtkom UČKA KONZALTING d.o.o. za usluge stručnog nadzora građenja širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka.

Ukupna ugovorena cijena navedenih radova s PDV-om iznosi 435.000 kuna (57.734 EUR-a).