U Risiki završeni radovi postavljanjem distribucijskog čvora za cijelo naselje

Spajanje niti u DČ Risika