Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
301 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 1 Ne
302 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 2 Ne
303 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 2A Ne
304 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 3 Ne
305 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 4 Ne
306 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 5 Ne
307 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 6 Ne
308 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 7 Ne
309 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 8 Ne
310 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 9 Ne
311 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 9A Ne
312 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 10 Ne
313 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 11 Ne
314 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 11A Ne
315 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 12 Ne
316 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 13 Ne
317 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 14 Ne
318 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 15 Ne
319 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 15A Ne
320 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 16 Ne
321 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 17 Ne
322 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 17A Ne
323 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 18 Ne
324 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 19 Ne
325 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 21 Ne
326 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 23 Ne
327 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 25 Ne
328 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 27 Ne
329 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 28 Ne
330 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 29 Ne
331 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 31 Ne
332 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 33 Ne
333 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 35 Ne
334 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 37 Ne
335 BAŠKA Baška GUNCIĆEVO 39 Ne
336 BAŠKA Baška ISTARSKA 2 Da
337 BAŠKA Baška ISTARSKA 3 Da
338 BAŠKA Baška ISTARSKA 4 Da
339 BAŠKA Baška ISTARSKA 5 Da
340 BAŠKA Baška ISTARSKA 5A Da
341 BAŠKA Baška ISTARSKA 6 Da
342 BAŠKA Baška ISTARSKA 7 Da
343 BAŠKA Baška ISTARSKA 7A Da
344 BAŠKA Baška ISTARSKA 8 Da
345 BAŠKA Baška ISTARSKA 9 Da
346 BAŠKA Baška ISTARSKA 10 Da
347 BAŠKA Baška ISTARSKA 11 Da
348 BAŠKA Baška ISTARSKA 12 Da
349 BAŠKA Baška ISTARSKA 14 Da
350 BAŠKA Baška ISTARSKA 16 Da
351 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 1 Ne
352 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 2 Ne
353 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 3 Ne
354 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 4 Ne
355 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 6 Ne
356 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 7 Ne
357 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 7A Ne
358 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 8 Da
359 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 8A Da
360 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 11 Ne
361 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 13 Ne
362 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 15 Ne
363 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 17 Ne
364 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 19 Da
365 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 21 Da
366 BAŠKA Baška KRALJA TOMISLAVA 23 Da
367 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 1 Ne
368 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 2 Ne
369 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 3 Ne
370 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 4 Ne
371 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 5 Ne
372 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 6 Ne
373 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 7 Ne
374 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 8 Ne
375 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 9 Ne
376 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 10 Ne
377 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 11 Ne
378 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 12 Ne
379 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 13 Ne
380 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 14 Ne
381 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 14A Ne
382 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 15 Ne
383 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 16 Ne
384 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 17 Ne
385 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 18 Ne
386 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 18A Ne
387 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 19 Ne
388 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 20 Ne
389 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 21 Ne
390 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 22 Ne
391 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 22A Ne
392 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 23 Ne
393 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 24 Ne
394 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 25 Ne
395 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 26 Ne
396 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 27 Ne
397 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 28 Ne
398 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 29 Ne
399 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 30 Ne
400 BAŠKA Baška KRALJA ZVONIMIRA 31 Ne