RADI SE I U ZIDARIĆIMA

mini rov

Izrada privoda između lokalnih pristupnih čvorova (mali kabinet) ide veoma brzo i traje kratko.

U istom danu (eventualno dva dana, ovisno o dužini trase) se iskopa rov, polože cijevi i signalna traka, sve zatrpa i postavi završni sloj od betona (asfaltiranje ide naknadno).

Ovi radovi stvaraju malo problema u prometovanju!