Od kojeg materijala su napravljene svjetlovodne niti?

Svjetlovodne niti tanke su staklene niti promjera reda veličine stotinu mikrometara (100 µm), što odgovara promjeru jedne vlasi ljudske kose. Kombinacijom različitih karakteristika stakla po presjeku staklene niti, svjetlosna zraka koja prenosi podatke u svjetlovodnoj niti, ne može napustiti svjetlovodnu nit na njezinom plaštu (zbog fizikalnog zakona loma svjetlosti), nego samo na početku i kraju svjetlovodne niti, tj. na poprečnim presjecima svjetlovodne niti.