Na koji način ćemo moći koristiti usluge preko izgrađene svjetlovodne mreže u projektu?

Svjetlovodnom mrežom izgrađenom u projektu upravljat će trgovačko društvo "Smart island Krk d.o.o.“ (SIK). SIK će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, na način da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (npr. pristup internetu, TV usluge, telefonske usluge i dr.). SIK neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima. Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem je SIK pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici će birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu SIK-a i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosada, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od sadašnjeg stanja, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora.