Možete li objasniti kratice kao što su FTTH, P2MP, PON?

FTTH – engl. Fiber to the Home označava svjetlovodnu mrežu u kojoj se svjetlovodne niti postavljaju do svakog krajnjeg korisnika, odnosno do ulaza u njegov korisnički objekt. P2MP – engl. Point to MultiPoint, zajedno s PON – engl. Passive Optical Network, opisuju arhitekturu svjetlovodne mreže prema broju svjetlovodnih niti u pojedinim segmentima svjetlovodne mreže. Radi se o tehničkim rješenjima tzv. multipleksiranja koja omogućuju smanjenje broja svjetlovodnih niti između sekundarnih (tzv. distribucijskih) čvorova i glavnog čvora svjetlovodne mreže. Većina svjetlovodnih mreža koje su izgrađene u Europi i svijetu primjenjuje P2MP/PON arhitekturu, odnosno radi se o tržišno najzastupljenijem rješenju.