IZGRADNJA MREŽE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ

Početak radova u Općini Dobrinj planiran je za veljaču 2022.

Na području Općine Dobrinj izgraditi će se svjetlovodna mreža na koju će se moći priključiti 3.264 domaćinstava i poslovnih korisnika. Za tu namjenu Općina Dobrinj će iz svog proračuna izdvojiti 5 miliona kuna.