Provjerite da li je vaša adresa u obuhvatu projekta

Oznaka Jedinica lokalne samouprave Naselje Adresa Kućni broj U obuhvatu projekta
101 BAŠKA Baška DVORI NARCA 28 Ne
102 BAŠKA Baška DVORI NARCA 32 Ne
103 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 1 Ne
104 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 2 Ne
105 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 3 Ne
106 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 4 Ne
107 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 6 Ne
108 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 10 Ne
109 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 12 Ne
110 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 14 Ne
111 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 18 Ne
112 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 20 Ne
113 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 22 Ne
114 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 24 Ne
115 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 26 Ne
116 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 28 Ne
117 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 30 Ne
118 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 38 Ne
119 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 39 Ne
120 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 40 Ne
121 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 41 Ne
122 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 42 Ne
123 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 44 Ne
124 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 44A Ne
125 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 46 Da
126 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 48 Da
127 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 48A Da
128 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 48B Da
129 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 50 Da
130 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 50A Da
131 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 50B Da
132 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 51 Da
133 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 51A Da
134 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 52 Da
135 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 52A Da
136 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 53 Da
137 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 53A Da
138 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 54 Da
139 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 54A Da
140 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 54B Da
141 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 56 Da
142 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 58 Da
143 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 60 Da
144 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 62 Da
145 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 64 Da
146 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 66 Da
147 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 68 Da
148 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 82 Da
149 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 84 Da
150 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 86 Da
151 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 88 Da
152 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 88A Da
153 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 88B Da
154 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 88C Da
155 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 90 Da
156 BAŠKA Baška EMILA GEISTLICHA 92 Da
157 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 1 Da
158 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 3 Da
159 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 30 Ne
160 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 32 Ne
161 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 34 Ne
162 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 34A Da
163 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 36 Da
164 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 38 Da
165 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 40 Da
166 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 41 Da
167 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 43 Da
168 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 44 Da
169 BAŠKA Baška FRANKOPANSKA 45 Da
170 BAŠKA Baška GORICA 1 Ne
171 BAŠKA Baška GORICA 2 Ne
172 BAŠKA Baška GORICA 2A Ne
173 BAŠKA Baška GORICA 3 Ne
174 BAŠKA Baška GORICA 4 Ne
175 BAŠKA Baška GORICA 7 Ne
176 BAŠKA Baška GORICA 8A Ne
177 BAŠKA Baška GORICA 9 Ne
178 BAŠKA Baška GORICA 10 Ne
179 BAŠKA Baška GORICA 11 Ne
180 BAŠKA Baška GORICA 11A Ne
181 BAŠKA Baška GORICA 12 Ne
182 BAŠKA Baška GORICA 14 Ne
183 BAŠKA Baška GORICA 15 Ne
184 BAŠKA Baška GORICA 20 Ne
185 BAŠKA Baška GORICA 20A Ne
186 BAŠKA Baška GORICA 20B Ne
187 BAŠKA Baška GORICA 22 Ne
188 BAŠKA Baška GORICA 24 Ne
189 BAŠKA Baška GORICA 26 Ne
190 BAŠKA Baška GORINKA 1 Ne
191 BAŠKA Baška GORINKA 2 Ne
192 BAŠKA Baška GORINKA 3 Ne
193 BAŠKA Baška GORINKA 4 Ne
194 BAŠKA Baška GORINKA 5 Ne
195 BAŠKA Baška GORINKA 6 Ne
196 BAŠKA Baška GORINKA 7 Ne
197 BAŠKA Baška GORINKA 8 Ne
198 BAŠKA Baška GORINKA 9 Ne
199 BAŠKA Baška GORINKA 10 Ne
200 BAŠKA Baška GORINKA 11 Ne